Posiadanie kompletnej i aktualnej ewidencji dróg i obiektów mostowych jest ustawowym obowiązkiem każdego zarządcy drogi publicznej. Dane ewidencyjne powinny być aktualizowane za każdym razem, gdy następuje zmiana na drodze. Dla przykładu, gdy wykonano remont nawierzchni wraz z wymianą nawierzchni chodnika lub ustawione zostało nowe oznakowanie. Należy pamiętać, że każde odłożenie aktualizacji danych skutkuje zmniejszeniem ich roli informacyjnej i bezpośredniej przydatności ewidencji drogowej dla zarządzającego drogami. Wraz z naszym prelegentem pracujemy nad tym, aby wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg otrzymali Państwo podczas szkolenia.