Z pomocą przykładów jednego z najbardziej cenionych praktyków, dowiesz się:

 • jak zarządzać drogami, aby uniknąć kosztownych i nietrwałych napraw w trakcie sezonu
 • jak zminimalizować ryzyko uszkodzeń dróg gruntownych oraz utwardzonych
 • czym kierować się w wyborze taniej i skutecznej techniki naprawy uszkodzeń, by mieć zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi
 • jaki brzmią przykładowe rozwiązania stosowane przez cenionych drogowców przez wszystkie poziomy realizacji
 • jak udokumentować przeglądy zgodnie z obowiązującym prawem
 • jakimi rozwiązaniami pomniejszyć koszty zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi
 • jak utrzymywać drogi w dobrym stanie przy ograniczonych budżetach
 • w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń na przykładzie wzorcowo opracowanej dokumentacji stwierdzającej wady i usterki

Zapraszamy na szkolenie!

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?
 • dzięki szczegółowym wytycznym, jak utrzymywać drogi w dobrym stanie przy ograniczonych budżetach, zmniejszysz koszty zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi
 • dzięki wskazówkom prelegenta, co i w jakim terminie należy sprawdzić, oszczędzisz czas podczas prowadzenia przeglądów dróg
 • nauczysz się, na co warto zwracać uwagę przy analizie i ocenie wyników przeglądów dróg
 • zaczniesz skutecznie dochodzić roszczeń
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności, podpisany przez mgr. inż. Wojciecha Pieńkowskiego, cenionego w całej Polsce projektanta dróg i ulic
Jeżeli jesteś:
 • zarządcą dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich
 • pracownikiem urzędów miast i gmin, starostw powiatowych
 • kierownikiem zakładu gospodarki komunalnej
 • kierownikiem powiatowego bądź wojewódzkiego zarządu dróg

To szkolenie jest dla Ciebie!