II. System referencyjny

 • 1. Podstawowe pojęcia i definicje
 • 2. Zasady kształtowania
 • 3. Przykładowe zastosowania i wdrożenia

III. Ewidencja dróg

 • 1. Dokumentacja ewidencji dróg
 • 2. Metodyka zakładania ewidencji dróg
 • 3. Przykładowe zasady gromadzenia danych
 • 4. Wsparcie informatyczne procesu zakładania i prowadzenia ewidencji dróg
 • 5. Przykładowe możliwości praktycznego wykorzystania danych ewidencyjnych

IV. Przeglądy okresowe dróg

 • 1. Systematyka i zakres prac związanych z przeglądami dróg(przeglądy okresowe, przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie)
 • 2. Metodyka podejścia do procesu prowadzenia i oceny wyników uzyskiwanych podczas przeglądów dróg
 • 3. Formy i zakres dokumentowania wyników przeglądów dróg
 • 4. Przykłady możliwości analizy i wykorzystania wyników przeglądów dróg.