Szkolenia pod auspicjami czasopisma

Kompleksowe przeglądy dróg gminnych i powiatowych

Jak rzetelnie dokonać przeglądu dróg, przygotować dokumentację i przejść procedury odwoławcze KROK PO KROKU?

Brak aktualnych terminów

Zasady prowadzenia ewidencji dróg i gromadzenia danych o drogach publicznych

Brak aktualnych terminów

Posiadanie kompletnej i aktualnej ewidencji dróg i obiektów mostowych jest ustawowym obowiązkiem każdego zarządcy drogi publicznej. Dane ewidencyjne powinny być aktualizowane za każdym razem, gdy następuje zmiana na drodze. Dla przykładu, gdy wykonano remont nawierzchni wraz z wymianą nawierzchni chodnika lub ustawione zostało nowe oznakowanie. Należy pamiętać, że każde odłożenie aktualizacji danych skutkuje zmniejszeniem ich roli informacyjnej i bezpośredniej przydatności ewidencji drogowej dla zarządzającego drogami. Wraz z naszym prelegentem pracujemy nad tym, aby wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg otrzymali Państwo podczas szkolenia.

STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW