Prelegent

mgr inż. Wojciech Pieńkowski

Prezes zarządu firmy TRANSCOMP Sp. z o.o.

Projektant dróg i ulic, specjalista w zakresie inżynierii ruchu.
Posiada duże doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu, parkowania i "uspakajania ruchu" na szczeblu krajowym jak i samorządowym oraz w dziedzinie zarządzania i eksploatacji dróg, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i okresowych przeglądów technicznych dróg. Był niezależnym konsultantem strony technicznej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji dróg i systemów referencyjnych.

Jest posiadaczem nadawanego przez organizację FEANI tytułu Inżyniera Europejskiego (EUR ING) oraz posiadaczem specjalizacji inżynierskiej I stopnia.

Od 1995 roku kieruje pracami Biura Badawczo – Projektowego Budownictwa komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o.