Blok I

Podział prac związanych z przeglądami dróg – z uwzględnieniem przeglądu bieżącego, rocznego i 5-letniego

 • obowiązujące wymagania wobec zarządców dróg w oparciu o częstotliwość i zakres prac przeglądowych
 • które dane do przeglądu należy gromadzić obowiązkowo, a które z nich dodatkowo
 • jak opracować dane do przeglądu KROK PO KROKU bez pomyłek
 • minimalna częstotliwość prac terenowych na przykładach konkretnych typów dróg, potwierdzone wzorowymi przeglądami
 • jak przygotować się na kontrolę zgodnie z obowiązującym prawem (m.in. z prawem budowlanym)
 • jakie czynności koniecznie powinien wykonać zarządca drogi przed zbliżającą się zimą, a co w pierwszej kolejności sprawdzić po jej zakończeniu

Blok II

Omówienie metod prowadzenia przeglądów poboczy, ścieżek rowerowych i urządzeń odwadniających - przykłady

 • jak rozpoznawać uszkodzenia i objawy zużycia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych?
 • dobre praktyki prowadzenia przeglądów dróg, na przykładzie dróg każdej kategorii
 • rola systemów referencyjnych przy przeglądach okresowych dróg
 • jak w praktyce wykorzystać system GIS w pracach przeglądowych

Blok III

Szczegółowa dokumentacja rezultatów przeglądów dróg

 • przykładowa dokumentacja przeglądu okresowego drogi a ocena stanu nawierzchni jezdni – najczęstsze błędy
 • fotorejestracja, formularze przeglądowe, szkice i notatki, jako standardowe i niestandardowe formy dokumentowania rezultatów przeglądów
 • zasady prowadzenia protokołów, wykazów oraz dzienników objazdu – rekomendacje
 • stan i drożność przepustów, podmycie drogi – jak dokumentować problemowe przypadki na przykładach

Blok IV

Analiza i podsumowanie wyników przeglądów dróg – na co zwrócić uwagę i jak wykorzystać wiedzę w praktyce

 • jak skategoryzować uszkodzenia zidentyfikowane podczas przeglądu oraz jakie kroki podjąć - rekomendacje
 • jak umiejętnie wykorzystać programy komputerowe i sprytnie zwizualizować wyniki, jako formę wsparcia zarządców dróg – przykłady
 • jak połączyć wyniki okresowego przeglądu drogi z danymi opracowanymi wcześniej
 • jak zaplanować KROK PO KROKU prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne
 • jak podsumować przegląd okresowych dróg prowadzonych na rzecz administracji drogowej przez różne podmioty