Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • samodzielnie przygotujesz lub uaktualnisz Książkę Dróg i Obiektów Mostowych zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi gromadzenia formularzy oraz dokumentacji fotograficznej
 • skompletujesz dokumentację ewidencyjną oraz mapy eksploatacyjne sieci dróg, które w pełni zabezpieczą Twoją odpowiedzialność cywilną i karną dla każdego zarządcy dróg
 • podpatrzysz sprawdzone praktyki w zakresie przeprowadzania ewidencji dróg zgodnie z wytycznymi RODO na rok 2018/2019
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności ewidencjonowania dróg w 2018/2019
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, w jaki sposób:
 • odpowiadać za aktualność i poprawność standardów gromadzenia i przechowywania danych na potrzeby ewidencji dróg zgodnie z aktualnymi przepisami, których wymogi będą restrykcyjnie egzekwowane w 2018/2019 roku
 • prowadzić wzorcową Książkę Dróg bądź samodzielnie odtworzyć brakującą dokumentację dróg i mostów zgodnie z minimalnymi oraz zasadniczymi wymaganiami prawnymi po zmianach RODO
 • zabezpieczyć swoją odpowiedzialność w sprawie gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach po zmianach RODO
Jeżeli jesteś:
 • zarządcą dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich
 • pracownikiem urzędów miast i gmin, starostw powiatowych
 • kierownikiem zakładu gospodarki komunalnej
 • kierownikiem powiatowego bądź wojewódzkiego zarządu dróg

To szkolenie jest dla Ciebie!

Zapisz się